GIỚI THIỆU HOÀNG ANH PHÚ LỘC

Khởi nghiệp là cửa hàng vật liệu xây dựng Hoàng Anh cách đây 30 năm tại Xã Phú Lộc, Tỉnh Đồng Nai

Hiện nay, Hoàng Anh nâng cấp vùng hoạt động và Nâng cấp tên thành Hoàng Anh Phú Lộc để hoạt động như là một nhà bán lẻ chuyên nghiệp, hội nhập với xu thế mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.